Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 06.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim ul. 29 Listopada 10, 86-050 Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Zarządzenie Nr IV/93/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Zarządzenie Nr IV/77/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski oraz powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Uchwała Nr XLVI/372/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Zarządzenie Nr IV/95/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Zarządzenie Nr IV/94/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C tj. ul. Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Zarządzenie Nr VI/90/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: „Plac zabaw na Osiedlu Leśnym” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Zarządzenia Nr IV/89/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisja Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia w ramach inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa Urzędu” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 Uchwała Nr XLVI/371/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/388/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt Szczegóły