Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Substyk – Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Aliny Kowalskiej – Skarbnika Gminy, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Reginy Osińskiej – Dyrektora Soleckiego Centrum Kultury, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Lichockiej – Dyrektora Biblioteki Publicznej, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Białkowskiej – Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Hanki Stamm- Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Cezarego Balla- Dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Szefke – Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Ilony Organiak – Z-cy Dyrektora MGOPS, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Składanowskiej- Dyrektora SP Nr 4, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły