Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/387/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przywrócenia nazwy ulicy 22 Lipca w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/386/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/385/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/382/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/381/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/380/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 Uchwała Nr XLVI/378/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Szczegóły