Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 29.05.2018 Uchwała Nr XLIV/361/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Zarządzenie Nr IV/74/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Zarządzenie Nr IV/72/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Zarządzenie Nr IV/71/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Zarządzenie Nr IV/70/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Zarządzenie Nr IV/73/18 Burmistrz MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych i Zastępcy Administratora Systemów Informatycznych Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Uchwała Nr XLIV/368/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w Sołectwie Przyłubie Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 Uchwała Nr XLIV/367/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły