Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr IV/62/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr IV/61/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 Zarządzenie Nr IV/60/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysław Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 04.05.2018 Zarządzenie Nr IV/57/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania losowania publicznego wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.04.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie wyposażenia hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym na terenie Papiery Powlekane „Pasaco” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 Zarządzenie Nr IV/52/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 Zarządzenie Nr IV/56/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 Zarządzenie Nr IV/54/18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie robót termo modernizacyjnych w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 Zarządzenie Nr IV/55/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 Uchwała Nr XLIII/360/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły