Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Cezarego Balla- Dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Szefke – Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Ilony Organiak – Z-cy Dyrektora MGOPS, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Heleny Składanowskiej- Dyrektora SP Nr 4, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Niedźwiedzkiej – Dyrektora SP Nr 1, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Rudnej – Plewy – Sekretarz Gminy, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Rogowskiej – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Dariusza Chojnackiego, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomieja Czaki, złożone do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Alicji Żaguń, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły