Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Reginy Osińskiej – Dyrektora Soleckiego Centrum Kultury, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Justyny Żebrowskiej – Dudek – Dyrektora Spraw Obywatelskich, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Cezarego Balla – Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Krystyny Mikulskiej, Pełnomocnika Burmistrza MiG, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Aliny Kowalskiej, złożone do 30 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Magdaleny Rudnej – Plewa, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Barbary Białkowskiej, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Zarządzenie Nr IV/63/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietnika i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako KDD i 12 MW” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2018 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2018 Projekt zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023″ Szczegóły