Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2018 Zarządzenie Nr IV/47/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 Zarządzenie Nr IV/50/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 Zarządzenie Nr IV/49/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 Zarządzenie Nr IV/46/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie podziału lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Brzozowej 9A/4 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 Zarządzenie Nr IV/45/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 Zarządzenie Nr IV/45/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/42/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/41/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/44/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji Szczegóły