Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Barbary Białkowskiej, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Zarządzenie Nr IV/63/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietnika i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako KDD i 12 MW” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2018 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2018 Projekt zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023″ Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnej RM Alicji Żaguń, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Tadeusza Szczepańskiego, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Zygmunta Sołtyszewskiego, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnej RM Teresy Skorek, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Jerzego Nowaka, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.05.2018 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Michała Kuligowskiego, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły