Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 kwietnia 2018 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/359/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wystąpienia z inicjatywą nadania odznaczenia Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/358/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/357/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/356/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/355/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/354/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na dobrowolną opłatę na rzecz Związku Miast Polskich przeznaczoną na sfinansowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/353/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/352/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XLII/351/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji działań informacyjno-promocyjnych i zarządzania Projektem pn.: „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” Szczegóły