Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zbiornikowej instalacji gazu propanowego składającej się z grupy 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6400 l (lub 6700 l), parownika gazu o wydajności odparowania do około 600 kg/h oraz przyłączy dla celów zasilania palników technologicznych suszarni zbóż” Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 Uchwała Nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 Uchwała Nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.03.2018 Oświadczenie majątkowe – Małgorzata Szalewska Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/347/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/346/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/345/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/344/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Uchwała Nr XLI/343/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.03.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji Szczegóły