Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.03.2021 Zarządzenie Nr V/32/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr V/153/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.03.2021 Zarządzenie Nr V/21/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.03.2021 r.,znak: ROSiR.6220.1.6.2021 Szczegóły
Akty prawne 05.03.2021 Zarządzenie Nr V/31/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.03.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.03.2021 Oświadczenie majątkowe Wojciecha Lutowskiego złożone w związku z zakończeniem sprawowania funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr V/30/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr V/29/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr V/28/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 02.03.2021 Zarządzenie Nr V/27/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły