Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.03.2018 Zarządzenie Nr IV/32/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Zarządzenie Nr IV/30/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 Zarządzenie Nr IV/28/18 Burmistrza MiG w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12″ Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/333/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.02.2018 Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/338/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/336/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/101/91 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 czerwca 1991 r. Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/335/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXXIX/334/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2018 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I” Szczegóły