Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.02.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/101/91 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 czerwca 1991 r. Szczegóły
Akty prawne 16.02.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.02.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 16.02.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 Zarządzenie Nr IV/27/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec Kujawski w okresie od 01-03-2018 do 29-02-2021 Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 Zarządzenie Nr IV/26/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:” Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 i dróg gminnych nr 051056C i nr 051001C w Gminie Solec Kujawski wraz z wykonaniem robót budowlanych” w ramach Projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 12.02.2018 Zarządzenie Nr IV/25/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.02.2018 Zarządzenie Nr IV/22/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Przetargi 12.02.2018 Dyrektor SCK w Solcu Kujawskim ogłasza II publiczny pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie kawiarni Szczegóły