Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.01.2018 Zarządzenie Nr IV/11/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Zarządzenie Nr IV/9/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.01.2018 Odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.01.2018 Rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.01.2018 Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 22.01.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.01.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.01.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.01.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.01.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Szczegóły