Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.04.2021 Uchwała Nr XXVII/230/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2021 Uchwała Nr XXVII/229/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 21.04.2021 Zarządzenie Nr V/47/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Zarządzenie Nr V/46/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Uchwała Nr XXVII/231/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Uchwała Nr XXVII/235/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Uchwała Nr XXVII/234/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Uchwała Nr XXVII/233/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Uchwała Nr XXVII/232/21 Rady miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przejęcia przez Gminę Solec Kujawski do zasobów dróg gminnych, dróg poprzecznych, dojazdowych, łączących odcinki dróg lokalnych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy drogi ekspresowej S10 Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły