Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.12.2017 Zarządzenie Nr IV/181/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie podziału lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 23/3 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2017 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/316/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/315/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032” Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/311/17Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/310/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły