Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Zarządzenie Nr IV/175/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia dnia 8 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Zakładu Masarskiego” Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie Nr IV/174/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 22/6 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie Nr IV/172/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego” Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie Nr IV/171/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie Nr IV/170/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Józefa Piłsudskiego w Solcu Kujawskim” Szczegóły