Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXXIV/294/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – część północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Garbary – Powstańców – Średnia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły