Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Zarządzenie Nr IV/162/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu MiG Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Zarządzenie Nr IV/157/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. rozwoju gminy Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Zarządzenie Nr IV/164//17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu koordynującego uroczyste obchody świat państwowych, narodowych i lokalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Zarządzenie Nr IV/155/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz gruntowych ulepszonych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Zarządzenie Nr IV/154/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wdrożenia narzędzie zarządczych dla potrzeb zarządzenia satysfakcją klienta w JST Szczegóły