Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.11.2017 Zarządzenie Nr IV/157/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. rozwoju gminy Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Zarządzenie Nr IV/164//17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu koordynującego uroczyste obchody świat państwowych, narodowych i lokalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Zarządzenie Nr IV/155/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz gruntowych ulepszonych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Zarządzenie Nr IV/154/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wdrożenia narzędzie zarządczych dla potrzeb zarządzenia satysfakcją klienta w JST Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Zarządzenie Nr IV/153/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.11.2017 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Zakładu Masarskiego” Szczegóły
Akty prawne 16.11.2017 Zarządzenie Nr IV/161/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2017 Zarządzenie Nr IV/160/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – „zmiana wyposażenia hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym na terenie Papiery Powlekane „Pasaco” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie Nr IV/156/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018 r.” Szczegóły