Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 03.11.2017 Oświadczenie majątkowe Sebastiana Wryczy – Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr IV/152/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie nadania numerów przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr IV/150/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr IV/149/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.10.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. rozwoju gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Zarządzenie Nr IV/151/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły