Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 07 września 2021r., NNZ.42.1.SK.3.2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 września 2021r., WOO.410.299.2021.AT , dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 07 września 2021r., NNZ.42.1.SK.2.2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 września 2021r., WOO.410.298.2021.AT , dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim – aktualizacja Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2021 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim – aktualizacja Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie Parku Przemysłowego, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.09.2021 Uchwała Nr XXXIII/…../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły