Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.10.2017 Zarządzenie Nr IV/151/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie Nr IV/148/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.10.2017 Przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy ulicy Garbary w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu lakierni wyrobów gotowych” Szczegóły