Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 Zarządzenie Nr IV/129/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Zarządzenia Nr IV/124/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 Zarządzenie Nr IV/127/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr IV/126/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr IV/125/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr IV/123/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2017 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na rowie 3 zastawek piętrzących wodę, wraz z umocnieniem brzegów rowu Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 Zarządzenie Nr IV/122/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim wraz z jego przebudową na potrzeby szkoły muzycznej” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska” w Wydziale Administracji… Szczegóły