Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.10.2017 Zarządzenie Nr IV/107/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Zarządzenie Nr IV/146/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia gminnego aplikacyjnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „WISŁA – 17″ Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim, w skład którego wchodziły jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne nr 1 w Solcu Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę (…)” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie Nr IV/144/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły