Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr IV/131/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 Zarządzenie Nr IV/130/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie 4 drewnianych zastawek piętrzących wodę …” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za rok 2016 Szczegóły