Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.08.2017 Zarządzenie Nr IV/119/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie utrzymania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 25.08.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 Zarządzenie Nr IV/117/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 Zarządzenie Nr IV/116/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły