Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.04.2021 Zarządzenie Nr V/41/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie nr V/43/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie Nr V/39/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dnia 21 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie Nr V/40/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/228/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/227/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. oraz z dnia 01.03.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/226/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Garbary – Leśna w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/225/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brukselskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Uchwała Nr XXVI/224/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 29.03.2021 Zarządzenie nr V/38/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły