Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze, umowa na czas zastępstwa – referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.07.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Zakładu Masarskiego” na dz. nr ew. 1022/18, przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr IV/98/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr IV/103/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza MiG z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2017 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem obsługi stacji i niezbędną infrastrukturą Szczegóły
Akty prawne 14.07.2017 Zarządzenie Nr IV/97/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 14.07.2017 Zarządzenie Nr IV/96/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dowożenie dzieci z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia warunków i trybu udzielania dotacji służących sprzyjaniu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły