Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pełnomocnika Burmistrza – Krystyny Mikulskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Skarbnika MiG – Aliny Kowalskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Sekretarza MiG – Magdaleny Rudnej – Plewa Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG – Teresy Substyk Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza – Barbary Białkowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej – Alicji Żaguń Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Tadeusza Szczepańskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Zygmunta Sołtyszewskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej – Teresy Skorek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Jerzego Nowaka Szczegóły