Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.06.2017 Zarządzenie Nr IV/81/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Zarządzenie Nr IV/83/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Zarządzenie Nr IV/80/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Zarządzenie Nr IV/79/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Zarządzenie Nr IV/78/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad umieszczania informacji, ogłoszeń oraz prezentacji multimedialnych na ekranie Punktu Obsługi Podróżnych Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie Nr IV/71/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie Nr IV/75/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82A/2 Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 Zarządzenie Nr IV/74/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/4A Szczegóły
Akty prawne 23.05.2017 Zarządzenie Nr IV/73/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji Szczegóły
Akty prawne 23.05.2017 Zarządzenie Nr IV/72/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły