Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.05.2017 Zarządzenie Nr IV/30/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 Zarządzenie Nr IV/65/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 Zarządzenie Nr IV/67/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 Zarządzenie Nr IV/66/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 Zarządzenie Nr IV/62/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika sekcji usług socjalnych i świadczeń – Moniki Słembarskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia – Wiesława Nowaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Solca – Rafała Kubiaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.05.2017 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Biblioteki Publicznej – Iwony Lichockiej Szczegóły