Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 25.03.2021 Zapytanie ofertowe na: sprzęt komputerowy Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Zarządzenie Nr V/36/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.03.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.10.2020 dot. braku potrzeby przeprowadzania oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania zakładowej podczyszczalni ścieków (…)” Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22.03.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.10.2020 – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania zakładowej podczyszczalni ścieków na terenie P.D. Drobex Sp. z o.o. (…)” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. oraz z dnia 01.03.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Garbary – Leśna w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brukselskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.03.2021 Uchwała Nr XXVI/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 18.03.2021 Zarządzenie Nr V/35/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły