Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Dariusza Chojnackiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej – Andrzeja Bąbki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej – Mariusza Zamorowskiego Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Zarządzenie Nr IV/58/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Roboty budowlane i instalacyjne w ramach termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu linii do produkcji i pakowania peletu ściółkowego ze słomy” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr IV/42/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr IV/61/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr IV/37/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnych kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.05.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – „Referent ds. promocji” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły