Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2017 Zarządzenie Nr IV/54/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/4A Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 Zarządzenie Nr IV/49/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 Zarządzenie Nr IV/48/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Zarządzenie Nr IV/46/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg na Osiedlu Leśnym w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Zarządzenie Nr IV/53/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Zarządzenie Nr IV/52/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Zarządzenie Nr IV/51/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Zarządzenie Nr IV/50/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Brzozowej 9A/3 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Zarządzenie Nr IV/47/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Zarządzenie Nr IV/44/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawionego do wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły