Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2017 Uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXIV/222/17 z dnia 24 lutego 2017r. – art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2017 Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXIV/222/17 z dnia 24 lutego 2017r. – art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020 (+) Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Szczegóły