Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2016 Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.11.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Tadeusza Szczepańskiego Szczegóły
Akty prawne 24.11.2016 Zarządzenie Nr IV/168/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2016 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem obsługi stacji i niezbędną infrastrukturą Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 (+) Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły