Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.02.2017 Zarządzenie Nr IV/13/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2017 Zarządzenie Nr IV/183/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/11/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w uzupełniającym otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/12/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/192/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/191/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2017 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Zarządzenie Nr IV/165/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.01.2017 Zarządzenie Nr IV/193/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 25.01.2017 Zarządzenie Nr IV/193/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2017 rok Szczegóły