Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.12.2016 Uchwała Nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/203/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/205/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę łącząca Solec Kujawski z Czarnowem wraz z przebudową układu drogowego i zakupem promu” Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Zarządzenie Nr IV/170/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do likwidacji technicznych nośników informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Zarządzenie Nr IV/151/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: modernizacja i rozbudowa istniejącej fermy drobiu obejmującej 5 budynków inwentarskich Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującej 5 budynków inwentarskich Szczegóły