Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.12.2016 Zarządzenie Nr IV/90/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Zarządzenie Nr IV/163/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Zarządzenie Nr IV/162/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” oraz „Analizy poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2016 Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.11.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Tadeusza Szczepańskiego Szczegóły
Akty prawne 24.11.2016 Zarządzenie Nr IV/168/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2016 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem obsługi stacji i niezbędną infrastrukturą Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 (+) Szczegóły