Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce nr 66/2 obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/3/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/2/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/193/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie planu kontroli na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/192/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024. Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/191/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/195/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na terenie os. Leśnego w Solcu Kujawskim w ramach Projektu pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/194/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach , stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę.” Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 Zarządzenie Nr V/189/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Zamawiąjącego od dnia 01.03.2021 r. do dnia 29.02.2024 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.01.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły