Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie Nr IV/140/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 95/4 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 Zarządzenie Nr IV/139/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2016 Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Robotniczej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 Zarządzenie Nr IV/136/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 Zarządzenie Nr IV/135/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 13.09.2016 Zarządzenie Nr IV/138/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Prognoza oddziaływania na srodowisko dla projektu MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap wyłożenia) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Projekt MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap wyłożenia) Szczegóły