Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2016 Opinia PPIS w Bydgoszczy z dnia 26.07.2016r., NNZ.42.1.SK.2.2015.2016, dotycząca projektu mpzp na obszarze Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów ewidencyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2016 Opinia RDOS w Bydgoszczy z dnia 18.07.2016r., WOO.410.302.2016.KB, dotycząca projektu mpzp na obszarze Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów geodezyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Akty prawne 22.08.2016 Zarządzenie Nr IV/128/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2016 Zarządzenie Nr IV/127/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 16.08.2016 Zarządzenie Nr IV/126/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 16.08.2016 Zarządzenie Nr IV/121/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia wobec dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.08.2016 Zarządzenie Nr IV/122/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 sierpnia 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/18/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie gospodarki taborem samochodowym Urzędu Miasta i Gminy w SOlcu Kujawskim oraz zmiany Zarządzenia Nr IV/91/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad korzystania i bieżącego utrzymania samochodu służbowego w Wydziale Utrzymania Miasta Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.08.2016 Zarządzenie Nr IV/125/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 09.08.2016 Zarządzenie Nr IV/124/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Cichej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 Zarządzenie Nr IV/123/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Cichej w Solcu Kujawskim Szczegóły