Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Robotniczej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.08.2016 Zarządzenie Nr IV/118/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lipca 2016 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na dzień 30 października 2016 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2016 Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa oraz 8 m2 krzewów rosnących na terenach zielonych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.08.2016 Zarządzenie Nr IV/120/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 Zarządzenie Nr IV/119/162 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lipca 2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędowe referenta ds. oświaty Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/114/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/113/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/30/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie Nr IV/116/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły