Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.07.2016 Zarządzenie Nr IV/110/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 Zarządzenie Nr IV/109/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.07.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. oświaty Szczegóły
Akty prawne 15.07.2016 Zarządzenie Nr IV/107a/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 15.07.2016 Zarządzenie Nr IV/107/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Zarządzenie Nr IV/108/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Zarządzenie Nr IV/106/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82B/1 Szczegóły
Akty prawne 08.07.2016 Zarządzenie Nr IV/161/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektów wzoru graficznego sztandaru Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.07.2016 Zarządzenie Nr IV/160/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Przetargi 08.07.2016 Archiwalny – Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Sikorskiego, nr ew.: 2800) Szczegóły