Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych wraz z rozbiórką linii napowietrznych (dz. nr 1165, 1191 przy ul. Sosnowej) Szczegóły
Akty prawne 18.02.2021 Zarządzenie Nr V/25/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.02.2021 Zarządzenie Nr V/24/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.02.2021 Zarządzenie Nr V/23/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel Szczegóły
Akty prawne 15.02.2021 Zarządzenie Nr V/22/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.02.2021 Uchwała Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – etap wyłożenia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2021 Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 28 października 2020r., NNZ.42.1.SK.6.2018.2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2021 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 października 2020r., WOO.410.284.2020.AT , dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – etap wyłożenia Szczegóły