Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe kierownika sekcji usług socjalnych – Moniki Słembarskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych – Anny Filipiak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Solca – Rafała Kubiaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Barbary Jabłońskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza MiG Solec Kujawski – Barbary Białkowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Jana Gapskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 – Heleny Składanowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości – Piotra Kubiaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Prezesa zarządu SOLMED Sp. z o.o. – Wojciecha Konopki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół – Małgorzaty Niedźwiedzkiej Szczegóły