Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.05.2016 Zarządzenie Nr IV/67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 Zarządzenie Nr IV/68/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Zamiana gruntów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz najemców – tryb bezprzetargowy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnej RM Alicji Żaguń Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Zygmunta Sołtyszewskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnej RM Teresy Skorek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Jerzego Nowaka Szczegóły