Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 Zarządzenie Nr IV/87/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XVI/147/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 07.06.2016 Zarządzenie Nr IV/86/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości stawki za podgrzanie wody w budynkach przy ul. Robotniczej nr 4, 5 i 9 w Solcu Kujawskim, administrowanych przez gminę Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.06.2016 Zarządzenie Nr IV/85/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości stawki za dostawę ciepła dla budynku przy ul. Toruńskiej nr 3 w Solcu Kujawskim, stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 Zarządzenie Nr IV/83/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 Zarządzenie Nr IV/84/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Zarządzenie Nr IV/82/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły