Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie Nr IV/95/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie Nr IV/77/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.05.2016 Zarządzenie Nr IV/79/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/68/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.05.2016 Zarządzenie Nr IV/78/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Przetargi 16.05.2016 Archiwalny – Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (ul. Bydgoska 25) Szczegóły
Akty prawne 16.05.2016 Zarządzenie Nr IV/74/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.05.2016 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta i Gminy – Aliny Kowalskiej Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr IV/73/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr IV/72/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr IV/71/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2015 rok Szczegóły