Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 13.05.2016 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta i Gminy – Aliny Kowalskiej Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr IV/73/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr IV/72/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr IV/71/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Zarządzenie Nr IV/70/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/65/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie Nr IV/69/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta i Gminy – Magdaleny Rudnej – Plewy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta – Cezarego Balla Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich – Justyny Żebrowskiej – Dudek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia – Wiesława Nowaka Szczegóły