Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 – Grażyny Wawrzyniak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” – Lidii Szefke Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Wydziału Inwestycji Planowania Przestrzennego – Krystyny Mikulskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Biblioteki Publicznej – Iwony Lichockiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe kierownika sekcji usług socjalnych – Moniki Słembarskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych – Anny Filipiak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Solca – Rafała Kubiaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Barbary Jabłońskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza MiG Solec Kujawski – Barbary Białkowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Jana Gapskiego Szczegóły